Dankwian Logo
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums Bookmark 
   
   
 
Thai Handicrafts > Earthenware (เครื่องปั้นดินเผา)

เครื่องปั้นดินเผา
  หน้าแรก (เครื่องปั้นดินเผา)

ประวัติความเป็นมา | ชนิดเครื่องปั้น | ประมวลรูปภาพ | เครื่องมือการผลิต | วิธีการผลิต

เครื่องมือในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องมือสำหรับงานปั้น ส่วนมากนิยมใช้กับเครื่องมือตกแต่งงานปั้นให้ดีขึ้น สะสวยงามขึ้นเพราะงานปั้นส่วนใหญ่มีการใช้มือตนเอง เครื่องมือส่วนมากมักจะทำด้วยไม้ค่อนข้างแข็ง บางอย่างทำด้วยโลหะ แต่มีด้ามจับ และมีขนาดต่างๆ กัน เครื่องมือในการปั้นดินเผาแบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ

1. เครื่องมือขูดดิน
ลักษณะของเครื่องมือขูดดิน โดยมากมีด้ามอยู่ตรงกลาง หัวและท้ายของด้ามทำด้วยโลหะที่เป็นเส้น ดัดงอให้เป็นรูปต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน มีอย่างน้อยจำนวน 5 อันขึ้นไป
เครื่องมือขูดดินจะใช้ก็ต่อเมื่อขึ้นรูปร่างด้วยมือจนเป็นรูปร่างที่เหมาะสมและเพียงพอแล้วขั้นต่อไปก็ขูดตกแต่งให้เรียบร้อยและสวยงามตามความต้องการ การใช้เครื่องมือขูดเป็นการช่วยเสริมเค้าโครงรูปร่างให้มีสัดส่วนถูกต้องตามลักษณะงาน

ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเครื่องมือ
1. เครื่องมือขูดดินขณะที่ใช้งานไม่ควรออกแรง เพราะโลหะที่ติดอยู่ที่หัวท้ายของด้ามมีความอ่อน ถ้าขูดดินแรงเรือแห้งจนเกินไปจะทำให้โลหะคดงอ
2. เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งและควรเช็ดน้ำให้แห้ง ควรทาน้ำมันทาไว้เพื่อป้องกันการเป็นสนิมที่โลหะ
3. เครื่องมือทุกชนิดรวมกันเป็นห่อ หรือใส่กล่องรวมกันไว้
4. อย่าโยนเครื่องมือหรือเคาะเล่น เพราะจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะเสียรูปร่าง
5. อย่าใช้เครื่องมืองัดแงะสิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะคด-งอ และหักเมื่อภายหลังได้

2. เครื่องมือแกะสลักและตกแต่ง
เครื่องมือแกะสลักและตกแต่งมักนิยมทำด้วยไม้ตลอดทั้งอัน มีลักษณะคล้ายๆ กับเครื่องมือขูดหิน ซึ่งมีตรงกลางเป็นด้ามจับหัว-และท้าย เครื่องมือทำเป็นรูปร่างต่างๆ ให้เหมาะแก่การแกะและตกแต่งดินปั้น เครื่องมือนี้ใช้เมื่อหลังจากทำการขูดด้วยเครื่องมือขูดได้รูปร่างแล้ว ใช้เครื่องมือนี้แกะเป็นรูปร่างภายนอกและแต่งให้เกิดความสวยงามของรูปปั้นนั้นๆ

ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเครื่องมือแกะ-ตกแต่ง
1. หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. เครื่องมือนี้เก็บให้เป็นห่อหรือใส่กล่องให้เรียบร้อย
3. อย่าใช้เครื่องมือแงะงัด เพราะจะทำให้เครื่องมือบิ่น - หักได้ง่าย
นอกจากเครื่องมือขูดดิน เครื่องมือแกะและตกแต่งดินแล้วยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายอย่าง ที่นำมาเป็นอุปกรณ์ในการปั้น

กระดานรองปั้น
กระดานรองปั้นมีลักษณะเป็นแผ่นไม้กระดารรูปสี่เหลี่ยม หรือเป็นรูปวงกลมก็ได้ซึ่งมีความหนาพอประมาณ คือหนาประมาณ 1 นิ้ว หรือจะใช้กระจกหนาๆ ก็ได้ กระดานรองปั้นเป็นเครื่องมือรองรับดินปั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สกปรกออกมาภายนอก และเพื่อให้เคลื่อนย้ายรูปปั้น - หรือหมุนเพื่อการตกแต่งรูปปั้นได้สะดวก เพราะกระดานนี้จะตองวางลงบนแป้นหมุนอีกทีหนึ่ง

แป้นหมุน
แป้นหมุน มีลักษณะเป็นไม้กลม โดยมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สำหรับรองรับเครื่องปั้นดินเพื่อตกแต่งโดยรอบ แป้นหมุนยังแยกออกได้ 3 แบบคือ

1. แป้นหมุนเล็กสำหรับใช้ในการตกแต่งเครื่องปั้น มีแป้นกลมทำด้วยไม้หนาประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งมีแกนเหล็กติดอยู่กับแป้นหมุนเมื่อแกนเหล็กหมุนแป้นหมุนจะหมุนตามไป แต่จะมีแป้นฐานอยู่กับที่ แป้นหมุนชนิดนี้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

2. แป้นที่ติดอยู่กับโต๊ะ และม้านั่ง แป้นชนิดนี้ก็เป็นแป้นชนิดตกแต่งเช่นเดียวกันตัวแป้นหมุนทำด้วยไม้หนาประมาณ 1 นิ้ว โดยมีโต๊ะแป้นฐานสำหรับแกนหมุนกับแป้นหมุน ซึ่งมีที่นั่งติดอยู่กับโต๊ะสำหรับผู้ตกแต่งนั่ง

3. แป้นหมุนชนิดอื่น เป็นแป้นตกแต่งอีกแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ แป้นหมุนทั้ง 2 ที่กล่าวมาแล้ว ผิดกันตรงที่แป้นมีความสูงกว่า เวลาจะตกแต่งเครื่องปั้นต้องใช้วิธียืน

แป้นกลึงดิน
แป้นกลึงดิน เป็นแป้นสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมภายในบ้าน หรืออุตสาหกรรมโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมาก แป้นกลึงดินยังแยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ

1. แป้นกลึงดินแบบใช้แรงคน แห้นกลึงดินนี้มีลักษณะคล้ายแป้นหมุนตกแต่ง ซึ่งมีแกนเป็นเหล็ก ส่วน แป้นหมุนนั้นทำด้วยไม้หรือโลหะก็ได้ การหมุนของแป้นโดยใช้แรงมือหรือเท้าเข้าช่วยการหมุนด้วยเท้าหรือมือนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยอาศัยความชำนาญ เหตุที่ใช้แป้นชนิดนี้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือใช้ในกรณีเป็นอุสาหกรรมย่อย ที่ผู้ประกอบยังไม่มีทุนรอนมากนัก แต่ผลิตผลก็ทำกันสำเร็จได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ

2. แป้นกลึงดินด้วยเครื่องจักร แป้นกลึงดินแบบนี้มีลักษณะคล้ายแป้นกลึงดินโดยใช้แรงคน ผิดกันตรงที่เวลาหมุนแป้นแทนที่จะใช้แรงคน กลับมาใช้ไดนาโมเป็นตัวหมุนเฟืองขับ เฟืองขับจะประกบอยู่กับเฟืองที่แป้นหมุน เมื่อเฟืองขับหมุนจะพาเอาเฟืองที่แป้นหมุนไปด้วย ซึ่งทำแป้นกลึงดินหมุนตามดังแสดงไว้ในรูป

 

ประกาศ แนะนำสินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ งานโอทอป ทั่วไทย

งานฝีมือ | งานหินทราย | เครื่องเขิน | เครื่องเงิน | เครื่องปั้นดินเผา | เครื่องเพชรพลอย | เซรามิก | อื่นๆ จิปาถะ

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.